Kontakt

InfoMAR d.o.o.
za informatički inženjering i poslovne usluge
Mikulinci 16
10010 Zagreb, Hrvatska

OIB: 47828243632
MBS: 080188459
IBAN: HR6423600001101436255 (žiro račun Zagrebačka banka d.d.)

Tel: +385 1 2301 557
Fax: +385 1 2301 557

E-mail: info@infomar.hr
E-mail: kontakt@infomar.hr

Članovi Uprave društva: Andrej Brkić, Dinko Korunić, Anđelko Iharoš

Temeljni kapital: 22.500,00 kn

InfoMAR društvo s ograničenom odgovornošću za informatički inženjering i poslovne usluge upisano je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu.